Šestomjesečni EURIBOR (6M EURIBOR)

Ovdje možete vidjeti tablicu trenutne vrijednosti šestomjesečnog EUROBOR-a te povijesni pregled kretanja njegove vrijednosti. Podatci se aktualiziraju na dnevnoj bazi.

Euribor (euro interbank offered rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu. Utvrđuje se dnevno kao prosječna stopa po kojoj reprezentativne banke međusobno daju u zajam neosigurana novčana sredstva. Takva prosječna stopa kasnije se koristi kao referentni pokazatelj cijene novca te se koristi i izvan međubankarskog tržišta. I hrvatske banke kod kreditiranja koriste euribor kao fiksnu osnovicu cijene novca, na koju dodaju profitnu maržu. Promjenom euribora mijenja se i kamatna stopa, pa je time rizik promjene kamatne stope prebačen sa banke na dužnika.

6 month Euribor rate


Euribor 6 months - on this page you can find tables and charts which show the current and historical Euribor rates with a maturity of 6 months. The six month Euribor rates are updated on a daily basis.
Euribor 6 months - tables:
Current rate (by day)
04-17-2019 -0.232%
04-16-2019 -0.232%
04-15-2019 -0.231%
04-12-2019 -0.232%
04-11-2019 -0.232%
04-10-2019 -0.231%
04-09-2019 -0.231%
04-08-2019 -0.231%
04-05-2019 -0.231%
04-04-2019 -0.230%
Rate on first day of the month
04-01-2019 -0.228%
03-01-2019 -0.230%
02-01-2019 -0.235%
01-02-2019 -0.238%
12-03-2018 -0.248%
11-01-2018 -0.258%
10-01-2018 -0.268%
09-03-2018 -0.268%
08-01-2018 -0.269%
07-02-2018 -0.269%
Rate on first day of the year
01-02-2019 -0.238%
01-02-2018 -0.271%
01-02-2017 -0.220%
01-04-2016 -0.041%
01-02-2015 0.169%
01-02-2014 0.387%
01-02-2013 0.319%
01-02-2012 1.606%
01-03-2011 1.224%
01-04-2010 0.996%
Euribor 6 months - charts:
Latest month (by day)
6 month Euribor chart, month
Latest 12 months
6 month Euribor chart, year
From 1999
6 month Euribor chart, all time
More Euribor rates:
 - Euribor 1 week  - Euribor 3 months  - Euribor 8 months
 - Euribor 2 weeks  - Euribor 4 months  - Euribor 9 months
 - Euribor 3 weeks  - Euribor 5 months  - Euribor 10 months
 - Euribor 1 month  - Euribor 6 months  - Euribor 11 months
 - Euribor 2 months  - Euribor 7 months  - Euribor 12 months
Bookmark and Share
Izvor: www.euribor-rates.eu
  Referentne stope - Sve