Utjecaj Direktive 2014/17/EU na prava i zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj

Utjecaj Direktive 2014/17/EU na prava i zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj Objavljeno: 18. 02. 2016.

Udruga KREDA će 23. veljače 2016. od 19,00 do 21,00 održati javnu tribinu u prostorijama Tribina grada Zagreba (Zagreb, Kaptol 27) na temu "Utjecaj Direktive 2014/17/EU na prava i zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj". 

Na tribini će sudjelovati stručnjaci s područja ekonomije i prava: dr. Ivan Lovrinović, dr. Dominik Vuletić i sudac Mislav Kolakušić, predstavnici Udruge kreditnih dužnika KREDA, te ostala zainteresirana javnost.

Cilj tribine je informiranje i upoznavanja javnosti s odredbama Direktive kako bi se građani što bolje upoznali sa svojim pravima i kako bi umanjili mogućnost manipulacija prilikom implementacije odredbi Direktive u hrvatsko zakonodavstvo.

Direktiva 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima stupila je na snagu 20. ožujka 2014. Države članice su imale dvije godine za implementaciju Direktive. Hrvatska mora do 21. ožujka 2016. implementirati ovu Direktivu u svoje zakonodavstvo.

Direktiva ima za cilj „razvoj transparentnijeg i djelotvornijeg tržišta kredita (...) radi promidžbe razvoja prekograničnih aktivnosti i stvaranja unutarnjeg tržišta za ugovore o kreditu koji se odnose na stambene nekretnine“.

Dobrodošli!

ULAZ JE SLOBODAN!

  Ponude - Sve