Nepoštena odluka HAAB-a o krajnjem roku za zaključenje konverzije kredita

Nepoštena odluka HAAB-a o krajnjem roku za zaključenje konverzije kredita Objavljeno: 08. 06. 2016.

Dužnici s kreditima denominiranim u HRK s valutnom klauzulom u CHF koji su pismenim putem prihvatili ponudu banke o konverziji navedenog kredita prema ZID ZPK (NN 102/2015) poštom su primili obavijest Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. o jednostranoj odluci banke kako je kao rok određen datum 15. 6. 2016. kao krajnji rok za dostavu solemniziranog dodatka ugovoru o provedbi konverzije. Pozivajući se na ZOO čl. 248. st. 1., banka odlučuje da nakon toga datuma potpisivanje aneksa ugovoru više neće biti moguće.

ZID ZPK ne propisuje nikakav rok, a osobito ne 15. 6. 2016. za potpisivanje aneksa ugovoru.

Banka na službenom dokumentu svoje kuće (dodatak ugovoru) izjavljuje kako osporava ZID ZPK jer nije suglasan s Ustavom i da provodi konverziju zbog prisilnih odredbi ZID ZPK, a u obavijesti o krajnjem datumu konverzije se poziva na ZOO čl. 248 st. 1 tvrdeći da je "zainteresirana osoba" i "zahtijeva da se sporazum bez odgađanja sklopi" što je u protivno jedno drugome.

Banka nije definirala rok za potpisivanje aneksa ugovoru u predmetu ponude (Izračun konverzije kredita denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u švicarskom franku) zaprimljenom u studenom 2015. niti u kasnije dostavljenim dokumentima vezanim uz konverziju, te je u skladu s tim jasno da takav rok ni ne postoji.

U skladu s ZOO čl. 253, st. 1 i 2 rok za potpisivanje aneksa ne treba biti određen datumom jer je dovoljno da nositelj kredita svojim potpisom prihvatiizračun konverzije, što to je u skladu s ZID ZPK iz 2015. Takvo razumijevanje zakona potvrđuje ponašanje ostalih subjekata/banaka obuhvaćenih tim zakonom koje ne propisuju rok za potpisivanje konverzije.

U skladu s ZOO:
- čl. 247: "Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane usuglasila o bitnim sastojcima ugovora." 
- čl. 252. st. (1): "Ugovor je sklopljen u trenutku kad ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvaća ponudu" smatramo kako banka ne smije određivati datum 15. 6. 2016. kao krajnji datum za potpisivanje aneksa ugovoru jer je ponuditelj (banka) prihvatio ponudu ponuđenika (nositelj kredita) da prihvaća ponudu o konverziji kunskog kredita s valutnom klauzulom u CHF u kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR, a po ZID ZPK 2015.

Od banke jednostrano određen ovaj rok za potpisivanje aneksa ugovoru o kreditu nakon što je ponuđenik prihvatio bančinu ponudu o konverziji, ne može se smatrati određenim na temelju savjesnosti i poštenja.

Udruga kreditnih dužnika KREDA tražila je od Ministarstva financija da se očituje o:

  1. nepoštenosti donesenog roka (15. 6. 2016.) kao krajnjeg za potpisivanje aneksa ugovoru za provedbu konverzije;
  2. o tome je li banka zainteresirana ili nezainteresirana strana za provedbu konverzije po ZID ZPK.
  Novosti - Sve