Još jedna pozitivna presuda u korist korisnika kredita

Objavljeno: 24. 05. 2016.

U petak 20.05.2016.g donešena je još jedna prvostupanjska presuda u korist korisnika kredita, a vezano za tužbu za preplaćene kamate kod otplaćenog kredita sa valutnom kluazulom u CHF te promjenjivom kamatnom stopom. Ovakvih presuda je svakim danom sve više. 

Odvjetnica Sanja Hajnal: „Obzirom da se ova odluka odnosi na otplaćeni kredit, koji ne ulazi u područje primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkomkreditiranju, odnosno koja se odnosi na kredit u kojem nije postojala obveza vjerovnika omogućiti korisniku kredita konverziju kredita, te je tužitelj u ovom slučaju svoje pravo mogao ostvarivati jedino sudskim postupkom protiv banke, mogu reći da je upravo iz tog razloga, ovakva pozitivna odluka suda izuzetno bitna, te ukoliko ista bude potvrđena od strane Županijskog suda, moći ćemo reći da imamo jednu pozitivnu sudsku praksu za sve korisnike kredita, koji su svoje kredite otplatili, prije stupanja na snagu navedenog zakona.

Tužitelj je u ovom postupku tužbom potraživao utvrđenje ništetnim dijela odredbe ugovora o kreditu, koji se odnosi na način promjene kamatne stope, kao i isplatu preplaćenih iznosa kamata, a što mu je ovom odlukom dosuđeno.
Također je vrlo važno napomenuti, kako je odbijen prigovor zastare tuženika.

Tuženik je također odbijen sa protutužbenim zahtjevom za sklapanje Aneksa ugovora o kreditu.“

Svi koji se odluče na tužbu za preplaćene kamate kod kredita koji su realizirani prije 01.01.2010. godine, imaju veliku vjerojatnost za pozitivan ishod tužbe. 
Zašto veliku, a ne 100% vjerojatnost? Zato što je hrvatsko pravosuđe i dalje nepredvidivo!

Prema presudi Vrhovnog suda RH Broj: Revt 249/14-2 izmjene kamata su pravomoćno ništetne i prema toj presudi nema sumnje da su korisnici kredita oštećeni ali pravorijek ne postoji. 
Laičkim riječnikom presuda kaže da je netko kriv ali posljedica po njega nema.

Čak i kada se klijent odluči na tužbu prema toj presudi VSa tužba bi trebala biti riješena u jednom ročištu, sve je transparentno!

Nadalje postavlja se sljedeće pitanje. 

Zašto Hrvatska vlast, kako prošla, tako i sadašnja a i neka buduća jednostavno ne donese jedinstveno zakonsko rješenje prema kojemu bi jednostavno naložila bankama da isplate preplaćene kamate kako CHF i EURO tako i Kn dužnicima koji su imali ili imaju kredite sa promjenjivom kamatnom stopom a realizirani prije 01.01.2010. godine?

Svjedoci smo kako je sama konverzija CHF kredita u EURO pridonijela rastu BDPa.

Ovakvim potezom bi se dogodilo isto! 

Kredita sa promjenjivom kamatom u CHF, EURO i Kn je na desetke tisuća, banke bi morale vratiti iznose koje su nelegalno oduzele Hrvatskim građanima, potrošnja bi se povećala, BDP bi rastao kroz plaćanje PDVa zbog povećane potrošnje. O rasterećenju pravosudnog sistema nećemo niti govoriti. Bespotrebno se sudovi opterećuju sa tužbama kojima bi ishod trebao biti isti!

Udruga Kreditnih Dužnika

  Novosti - Sve