Hoće li netko stati na kraj bahatom ponašanju banaka?

Objavljeno: 29. 06. 2016.

Da se banke bahato, samovoljno i čak protuzakonito ponašaju u Hrvatskoj već više od čitavog desetljeća to je već svima odavno poznato. Postoji li još i jedna država u svijetu gdje se takvo ponašanje jednog poslovnog subjekta tolerira toliko dugi niz godina?

Prema skupljenom iskustvu možemo proglasiti Hypo banku kao vodeću u takvom ponašanju iako i ostale banke, uz poneke izuzetke, ne zaostaju previše. Počevši od pokušaja manipulacija kamatama tijekom provođenja konverzije, naplate naknade za zatvaranje kredita nakon konverzije iako postoji i tumačenje, donesenog zakona, Ministarstva financija koje govori potpuno suprotno, kašnjenja izdavanja brisovnica, ekstremno visoke naplate izdavanja pisma namjere za zatvaranje kredita... Počele su stizati obavijesti korisnicima usluga Hypo banke o novim rokovima prisilne naplate. Rokove je naravno banka samovoljno odredila, a prema trenutnoj gospodarskoj situaciji i svima poznatim financijskim teškoćama građana, oni su alarmantno kratki. Naime Hypo-Alpe-Adria bank d.d. obavještava građane da se za dugove veće od 75Kn i nepodmirene 20 i više dana pokreće prisilna naplata. Dug se naravno platiti mora, rokovi moraju postojati, ali nikako da se pojavi onaj dio dobrog poslovnog odnosa od strane bankarskog sektora. Očito je u Hrvatskoj klijent samo potrošna roba koju nitko u našoj državi ne štiti na gotovo nikakav način. 

U Hrvatskoj je trenutno blokirano 324 000 građana, nakon ovakvog poteza Hypo banke broj se može samo povećati. Tko će za koji mjesec išta ikome moći platiti? Kada će se pojaviti nadležna državna institucija koja će bahatom ponašanju stati na kraj? Ni pravomoćne sudske presude niti zakoni nisu zaustavile samovolju banaka. Ima li tko u Hrvatskoj politički jači od bankara? Koja je to državna institucija i dužnosnik koja regulira ponašanje banaka prema potrošaču? 

Ministar financija Marić to sigurno nije jer je njegov cilj podilaziti bankama čak i na očitu štetu svih građana Republike Hrvatske kako bi se uspješno zadužio kod hrvatskih podružnica stranih banaka jer se nije uspio kvalitetno zadužiti u EU. Poznato mu je čak i da se ne mora zaduživati jer kako smo već objavljivali, prekršajno može kazniti banke jer nisu ugovorile već samovoljno odredile parametre promjenjive kamate u stotinjak tisuća kredita, te tako u državnu blagajnu staviti 10 do čak 20 milijardi kuna! Ministarstvo financija svaki upit i pritužbu građana prosljeđuje Ministarstvu gospodarstva. Ministarstvo gospodarstva, po uhodanoj praksi, ne javlja se i ne daje nikakve odgovore. HNB oštećene građane bahato upućuje da pokrenu sudski postupak protiv banaka.

Tko nam može ogovoriti: hoće li netko stati na kraj bahatom ponašanju banaka?

  Novosti - Sve